اطلاعیه‌های سازمان

گسترش اعتراضات توده‌ای با شعار “وای به روزی که مسلح شویم”

امروز جمعه ۳۱ فروردین، شهر کازرون در ادامه اعتراضات روز گذشته، شاهد اعتراض هزاران نفر از جوانان، زنان و دیگر گروه‌های جامعه به سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی بود. در این روز هزاران معترض با