اطلاعیه‌های سازمان

بازداشت کارگران هفت تپه را قویاً محکوم می کنیم

بر اساس خبرهای انتشاریافته درکانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ودرادامه اعتصابات اخیر کارگران این شرکت، امروز( یک شنبه ۱۵ بهمن ) اسماعیل بخشی، کرامت پام، رحیم بساک علیپور به همراه بیش از