جدایی دین از دولت

ضرورت جدایی دین از آموزش و مقابله با سیاست‌های دولت در مدارس

یادداشت سیاسی- دولت روحانی، به‌عنوان یک دولت دینی هم‌چون پیشینیان خود در پی تقویت نقش مذهب در مدارس است. این موضوع برای دولت روحانی آن‌قدر اهمیت دارد که حاضر به تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور آن به