اخبار کارگری

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آذر آب اراک مقابل استانداری مرکزی برای چندمین بار

روز شنبه ۳۱ تیرماه، کارگران کارخانه آذر آب اراک در ادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم پرداخت ۵ ماه حقوق، مقابل استانداری مرکزی تجمع کردند. کارگران کارخانه آذر آب اراک طی ماه‌های خرداد و تیر در اعتراض