چرا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، یک سندیکای پیشتاز است؟

درس‌هایی از اعتراض اخیر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه – کار شماره ۷۲۳ نیمه دوم مرداد ۱۳۹۵

جایگاه سندیکای کارگران واحد در مبارزه علیه “لایحه اصلاح قانون کار” – کار شماره ۷۳۰ نیمه اول آذر ۱۳۹۵

همبستگی کارگری و یک سندیکای پیشتاز – کار شماره ۷۳۱ نیمه دوم آذر ۱۳۹۵

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.