گزارشی از مراسم جشن و سخنرانی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر در ونکوور – کانادا

مراسم با خوش آمد گویی به حضار و اجرای سرود انترناسیونال با تک خوانی خانم رز و همراهی پرشور حضار شروع شد و پیام‌های فعالین کارگری محمود صالحی و محمد عبدی و همچنین ویدئوکلیپ‌هایی از تظاهرات و تجمعات اعتراضی کارگران، بازنشستگان و مبارزات کارگری پخش شد. پیام‌هایی از داخل ایران و همچنین پیام همبستگی با مبارزات کارگران ایران که از طرف اتحادیه سراسری کارگران کانادا به کمیته برگزاری ارسال شده بود، به انگلیسی قرائت شد.

برنامه با اجرای سرود کارگر و سپس صحبت کوتاهی به مناسبت دویست‌مین سالگرد تولد کارل مارکس ادامه پیدا کرد.

رفیق حسن حسام به عنوان سخنران میهمان سخنانش را آغاز نمود. وی به بررسی شرایط جاری و مبارزات کارگری و توده‌ای ایران و وظایف نیروهای چپ و کمونیست در قبال این جنبش پرداخت.

چکیده ای از سخنان وی به این قرار بود :

وظیفه عاجل و فوری ما بردن گفتمان ما به میان نیروی کار و زحمت بعنوان یک نیروی سازمان یافته و متشکل در تقابل با انواع و اقسام ترفندهای نیروهای سرمایه‌داری جهانی و ضد انقلاب که با استشمام بوی کباب به فکر سهم‌خواهی از سفره انقلاب افتاده‌اند و با ارایه طرح‌هائی چون رفراندوم و جمهوری‌خواهی تلاش می‌کنند که مبارزات کارگران و زحمتکشان و خیزش مبارزاتی آنان را به انحراف بکشانند است.

وی در ادامه به این سئوال پاسخ داد که چرا طبقه کارگر به عنوان یک نیروی مستقل در خیزش دی ماه شرکت نکرد؟

نبود یک تشکل مستقل و سراسری و نهادینه شدن فرقه‌گرایی و سکتاریسم در میان فعالین کارگری و سازمان‌های چپ و کمونیست داخل و خارج کشور و این که به جای تکیه بر اشتراکات، صرف توان و نیرو برای به کرسی نشاندن اتوریته خود، از نظر وی یکی از گره‌گاه‌های این معضل می‌باشد.

وی معتقد است که به این سادگی نمی‌شود تشکل مستقل کارگری تشکیل داد و مشکل فقط فعالین چپ و کمونیست خارج از کشور نیستند بلکه فعالین کارگری داخل ایران نیز بر اشتراکات خود تکیه نمی‌کنند و نمی‌توانند به توافقات پایه‌ای برسند.

وی اظهار داشت که سوسیالیسم قرن بیست و یکم را ما باید ببریم به میان طبقه کارگر.

روزی سه اعتصاب و تجمع و اعتراضات کارگری بطور میانگین، مسلماً بدون رهبری و سازماندهی چنین حرکت‌هایی امکان ندارد و ما به این موضوع واقفیم، ولی متاسفانه عمده این نیروها علنی و زیر ضرب هستند.

ما باید نیرو و توان و دانش و تجربه خود را یک کاسه کنیم و با ایجاد یک رسانه مشترک با حفظ استقلال خود بر سر اشتراکات خود حرکت و بر سر اختلافات خود بحث و تبادل نظر کنیم.

نتیجه این که تلاش برای ارکستره کردن این گفتمان وظیفه مبرم ما برای هم‌آوازی با انقلاب اجتماعی آتی جاری پیش روی ما است.

پس از پایان سخنرانی رفیق حسن حسام، شرکت کنندگان در مراسم، اول ماه مه را با پایکوبی و رقص جشن گرفته و آن را گرامی داشتند.

POST A COMMENT.