گزارشی از حضور و شرکت فعالین سازمان فدائیان اقلیت (سوئد) در مراسم‌های اول ماه مه

روز سه شنبه اول ماه مه (یازده اردیبهشت) فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) با حضور در راهپیمایی بزرگ روز جهانی کارگر در شهر استکهلم، با در اهتزار درآوردن پرچم سازمان، روز همبستگی جهانی طبقه کارگر را گرامی داشتند. این راهپیمایی بزرگ، که از ساعت ۱۲ ظهر با تجمع هزاران تن از فعالین و هوادران احزاب و سازمان چپ و کمونیست در یکی از میدان های شهر سازماندهی شد، از ساعت یک به صورت یک رژه و راه پیمایی منظم حرکت درآمد و پس از طی یک مسیر نسبتا طولانی با اجتماع در یکی از میدان های بزرگ مرکز شهر استکهلم، خاتمه یافت.

فعالین سازمان با در دست داشتن پلاکاردهایی به زبان سوئدی، همانند “زنده باد سوسیالیسم” و “زنده باد اول ماه مه” و نیز در دست داشتن پرچم های سرخ سازمان فدائیان (اقلیت)، همبستگی طبقاتی خود و سازمان را با گرامی داشت این روز تاریخی در پیوند با طبقه کارگر به نمایش گذاشتند.

فعالین سازمان، همچنین در مراسم دیگری که بعد از ظهر روز سه شنبه اول ماه مه، با فراخوان “شورای همبستگی استکهلم” در یکی از سالن های شهر برگزار شد، حضور یافتند. در این مراسم که از ساعت ۴ تا ۸ بعد از ظهر ادامه یافت، هر یک از نمایندگان سازمان ها و احزاب شرکت کننده در این مراسم، فرصت داشتند به مدت حداکثر پنج دقیقه سخنرانی یا بیانیه های خود را قرائت کنند. خلاصه ای از بیانیه اول ماه مه سازمان فدائیان (اقلیت)، توسط یکی از رفقا، در این مراسم خوانده شد. قابل ذکر است که رفقای ما در شهر استکهلم، در “شورای همبستگی استکهلم” حضور و همکاری نزدیک دارند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- سوئد

POST A COMMENT.