پیام فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور به چهاردهمین کنفرانس سازمان

رفقا!

درودهای گرم و رفیقانه، همراه با شاد باش‌های ما را به مناسبت برگزاری نشست سراسری (کنفرانس ۱۴) سازمان بپذیرید!

رفقا!

جناح‌های رقیب رژیم بحران زده و ورشکسته جمهوری اسلامی، برای خلاصی موقت از زیر فشار اعتراضات توده‌ای و مشکلات سیاسی- اقتصادی که گریبانگیر رژیم شده، دست بدست هم داده و با تغییر چهره دست به دامن سرمایه‌داری جهانی و غرب شده‌اند و بیهوده می‌کوشند تا در بده بستانی پنهانی و دور از چشم مردم، که با غرب و آمریکا روی مسائل هسته‌ای انجام می‌دهند، مبارزات توده‌ای و مطالبه جویانه‌ی کارگران و زحمتکشان و جنبش عمومی مردم را دور بزنند و این طور وانمود می‌کنند که بدنبال مذاکرات میان رژیم و کشورهای غربی و آمریکا، گشایش و توسعه آغاز می گردد!

 در نتیجه‌ی این فریب، بخش‌هائی از جامعه و توده‌ها دچار توهم، بی عملی و در انتظار دور دست‌های بدون افق نشسته‌اند که به کمک عناصر وا داده، فرصت طلبان و شبهه مارکسیست‌های طرفدار کار قانونی دامن زده می‌شود و از طرفی دیگر سرخوردگی در کنار رمانتیسم و انقلابی‌گری که از هرگونه کار عملی کوچک و بزرگ در چارچوب شرایط عینی و واقعیت‌های اجتماعی پرهیز می‌کند، در هماهنگی با هم موجبات کندی مبارزه طبقاتی انقلابی را فراهم نموده‌اند. جریانات لیبرال و جمهوری‌خواه، مطابق با ماهییت بورژوایی و رویه‌ی معمول خود، دریک همسویی با رژیم عملا این وضعیت فرسایشی را تقویت و برای رژیم اسلامی فرصت خریداری می‌کنند.

و اما رفقا! طبقه کارگر و اقشار تهی دست و زحمتکش جامعه در زیر فشار سنگین مشکلات و مصائبی  که رژیم برایشان به وجود آورده، روزگار سخت و پر مشقتی را از سر می‌گذرانند. رژیمی که عمیقا در بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرورفته ،گرانی اجناس و مایحتاج روزمره زندگی، اجاره خانه‌ها، هزینه دارو و درمان، هزینه‌های تحصیل، بیکاری، تورم بدون مهار و… مشکلات دیگر، نفس کارگران و عموم توده‌ها و مردم زحمتکش را بریده است. اغلب پروژه‌های عمرانی که بیشترین تعداد کارگران درآن‌ها مشغول کار بوده‌اند به رکود و تعطیلی کشیده شده‌اند. سرنوشت کارخانجات و صنایع بهتر از سرنوشت کارهای پروژه‌ای و عمرانی نیست. ورشکستگی صنایع و اخراج فوج فوج کارگران همچنان ادامه داردوبیکاری ۷-۸ میلیونی نیروی کار گویای این واقعیت است. زشتی و کراهت  فقر و فاقه، نکبت و نداری و انواع دیگری از مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از کارکرد رژیم ارتجاعی سرمایه‌داری حاکم در تمام شهرهای کوچک و بزرگ و در روابط اجتماعی توده‌ها آشکار و نمایان است. خانواده‌های کارگری و زحمتکش در نگرانی و اضطراب ناشی از بحران روز افزون اقتصادی‌-اجتماعی به سرمی‌برند.

علیرغم کلیه مسائل موجود و مطروحه وبا توجه به ضربات و آسیبی که رژیم  طی سال‌های اخیر به کلیت جنبش کارگری و فعالین این جنبش وارد نموده، طبقه کارگر در این شرایط  تنها نیرویی‏ست که رژیم سرمایه‌داری حاکم خود را همواره از طرف آن مورد تهدید می‌بیند، جنبش کارگری و فعالین عرصه مبارزات این جنبش را همچنان در تنگنا و در زیر فشار قرار می‌دهد و کمترین اعتراض را با سرکوب و حبس جواب می‌دهد. تنها با کار و فعالیت انقلابی و بسیج کلیه امکانات و نیروهای فعال  کارگری انقلابی و با به کار گیری و استفاده از تمام ظرفیت‌های اجتماعی اعم از کار علنی و کار غیرقانونی و مخفی، و با اتکاء به طبقه کارگر و کار تشکیلاتی در دامن زدن به یک مبارزه وسیع اجتماعی می‌توان بر شرایط موجود غلبه کرد.

رفقا! ما ایمان داریم و به درستی واقف هستیم، که کنفرانس ۱۴ سازمان در این مقطع حساس می‌تواند در تشدید و تسریع مبارزه طبقاتی و سوسیالیستی و در پیگیری مبارزات اجتماعی عمومی در جهت رهائی توده‌ها از ستم سرمایه‌داری رژیم جمهوری اسلامی و برقرار حاکمیت شورائی کارگران و زحمتکشان موثر واقع گردد.

رفقا! ما بی صبرانه و مشتاقانه در انتظار نشست بزرگ و سراسری سازمان هستیم و بسیار متأسّف و نا خرسند هستیم که پیگرد و تعقیب، شرایط  امنیتی و پلیسی و تضییقات زندگی سخت در شرایط کنونی، اقبال مشارکت در نشست سراسری سازمان را از ما گرفته است. اما، ما با همه وجود و احساسات رفیقانه و همبستگی تشکیلاتی، خود را در کنار شما می‌بینیم، و برگزاری نشست سراسری سازمان را به شما و همه شرکت‌کنندگان و به‌خصوص به رفقای میهمان در نشست تبریک می‌گوئیم و دست شماها را می‌فشاریم.

رفقا! ما به پیروی از سنت مبارزاتی سازمان و به شیوه انقلابی فدائیان اقلیت در پیگیری مبارزه طبقاتی انقلابی و کار و فعالیت تشکیلاتی در جهت اهداف و برنامه سازمان و در راه بر پائی جامعه سوسیالیستی و حاکمیت شورائی کارگران و زحمتکشان هیچ فرصتی را از دست نخواهیم داد و با همه وجود، نیروی خود را در راه آزادی، سوسیالیسم و حاکمیت شورائی کارگران و زحمتکشان و حمایت بیدریغ از سازمان بکار خواهیم بست.

پیروزی و موفقیت شما را در این مرحله از تاریخ مبارزاتی جنبش کارگری – کمونیستی ایران و برگزاری موفق کنفرانس ۱۴ سازمان را آرزو داریم.

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی- زنده باد حکومت شورائی

کار- نان – آزادی، حکومت شورائی

فعالان سازمان فدائیان اقلیت- داخل کشور

تاریخ ۱۲ / ۸/ ۹۲

 ایران

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۷ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.