برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت): انجام اقدامات فوری به نفع دهقانان زحمتکش و افزایش سطح رفاه مردم روستاها

سازمان فدائیان (اقلیت) خواستار انجام اقدامات زیر به نفع دهقانان زحمتکش و افزایش سطح رفاه مردم روستاهاست:

– لغو کلیه بدهی های دهقانان زحمتکش به دولت، بانک ها و کلیه موسسات مالی، سرمایه داران، ملاکین و رباخواران،

– پرداخت وام بدون بهره به دهقانان زحمتکش و تامین هرگونه کمک تکنولوژیک، ماشین آلات، کود، بذر و غیره،

– ایجاد و توسعه جاده‌ها، گسترش وسائل حمل و نقل، شبکه های آبیاری، آبرسانی و برق سراسری در روستاها،

– ایجاد و توسعه مراکز بهداشتی، درمانی و فرهنگی در جهت رفاه ساکنین روستاها.

سازمان فدائیان (اقلیت)

تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار

کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

چاپ ۱۳۸۵- با اصلاحات کنفرانس دهم سازمان

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.