گزارشی کوتاه از مراسم اول ماه مه در پاریس

در مراسم اول ماه مه امسال در پاریس، تظاهرات از میدان باستیل در ساعت دو و سی دقیقه شروع و در میدان پلاس ایتالی پایان یافت . بنا به گزارش سندیکای س.ژ.ت . حدود ۵۵ هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند که همانند گذشته پلیس نصف این رقم و حتی کمتر از آن را اعلام کرد . در جریان تظاهرات در گیری‌های پراکنده‌ای رخ داد که مهم‌ترین آن شکستن شیشه‌های مک دونالد و همچنین شکستن شیشه‌های یک بنگاه فروش ماشینهای لوکس و به آتش کشیدن ماشین جلوی آن بود.

ایرانیان شرکت‌کننده چپ و کمونیست در تظاهرات به سه گروه مستقل از هم تقسیم شده بودند. فعالان سیاسی چپ ایرانی در سه گروه و در مکان‌های مختلف در تظاهرات اول ماه مه پاریس شرکت داشتند:

۱ – فعالین سازمان فداییان (اقلیت) به همراه شورای همبستگی با جنبش کارگری – پاریس

۲ – جمعی از انارکو سندیکالیست‌های پاریس

۳ – زنان ضد سنگسار

شعارهای مورد توافقی که توسط گروه اول در این تظاهرات مورد استفاده قرار گرفتند، عبارت بودند از: “سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی” و “زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم” در جلوی ماشین. در طرفین ماشین، شعار “ایجاد سندیکای مستقل حق مسلم کارگران ایران است” و “از کلیه جنبش‌های اجتماعی و سندیکایی در ایران حمایت می‌کنیم” و در پشت ماشین، شعار “زنده باد اول ماه مه روز همبستگی کارگران جهان”.

این گروه همراه با کامیون، در صفوف و کنار کارگران در تظاهرات اول ماه مه پاریس شرکت داشت.

گزارش از فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – پاریس

POST A COMMENT.