فراخوان فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) در هلند به مناسبت اول ماه مه روزجهانی کارگر

اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران سراسر جهان فرا می رسد.  این روز، روز نماد همبستگی صفوف طبقه ی کارگر سراسر جهان در مبارزه برای سوسیالیسم است. روزی ست که طبقه ی کارگر با دست کشیدن از کار اراده ی خود را به سرمایه دار تحمیل می کند. . روزی ست که طبقه ی کارگر به مثابه ی جبهه ی رزمنده ی انقلاب و مجهز به اراده و تشکل خویش به مصاف جبهه ی تا دندان مسلح طبقه ی سرمایه دار می رود و مبارزه ی خویش را برجسته تر از هر زمان دیگر پی می گیرد .

ایرانیان مبارز در خارج کشور !

اعتصابات و اعتراضات کارگران ایران در صنایع ، کارخانه ها و در خیابان های شهرها  گسترش یافته است . هر روز کارگران برای تحقق مطالبات صنفی و سیاسی خود دست به تجمع و اعتراض می زنند . از جنوب تا شمال از غرب تا شرق، کارگران اکنون عزم جزم کرده اند که از این همه ستمی که طبقه ی سرمایه دار به کارگران می کند به هر نحوی که شده جلوگیری کنند .  رژیم جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند کارگران را فریب دهد. سرکوب نیز دیگر کارایی خود را از دست داده است. وضعیتی که رژیم بر کارگران تحمیل کرده است از هر سرکوبی شدیدتر است. کارگران هیچ سلاحی جز اراده و تشکل خویش و همبستگی با یکدیگر ندارند . اول ماه مه روز تجلی اتحاد بین المللی کارگران سراسر جهانست.  با شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و حمایت از مبارزات شان صفوف خود را متراکم تر کنیم .

ایرانیان مبارز در خارج کشور !

فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) در هلند همراه با کارگران هلند و نیروهای کمونیست با شرکت در تجمع ، راهپیمایی و جشن روزجهانی کارگر در شهر لاهه همبستگی خود را اعلام می دارد. برنامه اول ماه مه هر سال با فراخوان بزرگترین اتحادیه کارگری هلند برگزار می شود .

تاریخ ، ساعت و محل تجمع

روز سه شنبه اول ماه مه ساعت ۱۴ تا ۱۷ در شهر لاهه ( دن هاخ ) در محل مالیفلد ( روبروی استاسیون مرکزی )

روز سه شنبه اول ماه مه ساعت ۱۹ تا ۲۲ در بندرگاه روتردام در محل شهرداری روتردام

 فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) در هلند از ایرانیان مبارز دعوت می کنیم که در این مراسم با ما همره باشید . تا ضمن انعکاس مبارزات کارگران ایران جشن همبستگی بین المللی کارگران را هرچه با شکوه تر برگزار کنیم .

فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) – هلند

سرنگون رژیم جمهوری اسلامی ایران – برقرارباد حکومت شورایی

                                                           زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

                                                  زنده باد همبستگی بین المللی کارگران سراسر جهان

                                                                     ۲۸آوریل ۲۰۱۸    

POST A COMMENT.