بلوک چپ انقلابی و آلترناتیو حکومت شورایی

سیر تحولات سیاسی در ایران، تشدید منازعات و کشمکش های درونی دستگاه حاکمه، تعمیق بحران حکومتی و رشد مداوم نارضایتی و اعتراض توده ای، تردیدی باقی نمی گذارد که رژیم جمهوری اسلامی به سرعت در سراشیب سقوط و سرنگونی پیش می‌رود و جامعه آبستن یک بحران سیاسی ژرف، سراسری و همه جانبه است در حالی که ظاهرا هنوز هم گروهی در این خیال خام به سر می‌برند که رویداد ۲ خرداد و جریان انتخابات خاتمی به عنوان رئیس جمهوری، مرحله جدیدی در حیات جمهوری اسلامی، کاسته شدن از حدت تضادها، تنش‌ها و کشمکش‌ها و آغاز استحاله لیبرالی آن گشوده است. روند تحولات سیاسی، سریع‌تر از آن‌چه که تصور می‌شد عملا بر این خیال‌پردازی‌ها و ادعاهای واهی پاسداران نظم موجود خط بطلان کشید و در همین مدت کوتاه چند ماهه نشان داد که اگر خاتمی رسالتی هم داشته باشد، این رسالت چیز دیگری جز تشدید بحران‌های رژیم اسلامی نیست…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.