دانمارک: تجمع اعتراضی در همبستگی با اعتراضات جاری در ایران

زمان: شنبه ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸ ساعت ۱۴-۱۵

مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی (Engskiftevej 6 2100 Kbh.ø)

 

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در دانمارک در آکسیونی در حمایت از خیزش مردم زحمتکش و مبارزات کارگران ایران در کپنهاک برگزار می‌شود از ایرانیان آزادیخواه در دانمارک دعوت می‌کند با شرکت خود در این تجمع در حمایت از مبارزات مردم زحمتکش و محکومیت و ابراز تنفر عمیق از جنایات جمهوری اسلامی، بر آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه بازداشت‌شدگان تأکید نماییم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورابی

زنده‌باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در دانمارک

POST A COMMENT.