گزارشی از برگزاری اکسیون در ونکوور کانادا در حمایت از رضا شهابی و کارگران دربند

بعدازظهر روز شنبه ۲۱ اکتبر، بدنبال فراخوان کمیته “کارزار دفاع از کارگران و زندانیان سیاسی در ایران” که متشکل از نیروهای سیاسی چپ و فعالین و مدافعین کارگری بود، اکسیونی در حمایت از رضا شهابی و دیگر کارگران دربند، در مرکز شهر ونکوور زیر رگباری از باران تند برگزار گردید. در این برنامه حاضرین ضمن دادن شعارهایی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران و حمل پوسترهایی از رضا شهابی و دیگر کارگران، معلمین و زندانیان سیاسی دربند، خواستار آزادی بی قید شرط کارگران در بند و همه زندانیان سیاسی از زندانهای نظام جنایتکار حاکم بر ایران گشتند.

در طول این اکسیون، چند پیام از رهبران اتحادیه های بزرگ کارگری که در حمایت از کارگران و مطالبات آنان برای کمیته صادر شده بود، توسط مجریان برنامه خوانده شد که ضمن دفاع از مبارزات و مطالبات کارگران ایران، خواستار آزادی فوری آنان از زندان‌های رژیم شدند.

گزارش از فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – ونکوور

POST A COMMENT.