کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، گرسنه‌اند

اعتصابات و تجمع‌های اعتراضی کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، امروز ٣ مردادماه با بستن محور ترانزیتی شوش به اهواز ادامه یافت.

صدها تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، که خبرگزاری‌های رژیم، تعداد آن‌ها را ۵٠٠ نفر اعلام کرده‌اند، به همراه خانواده‌های خود در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان ، اعتصابات  و تجمعات اعتراضی چند روز اخیر را با تجمع اعتراضی و بستن جاده و سردادن شعار گرسنه‌ایم، ادامه دادند. روز گذشته نیز کارگران در تجمع اعتراضی خود، جاده هفت‌تپه به شهر حر را مسدود کرده بودند.

از یک سال پیش که این مجتمع به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار شد، کارگران زیر فشارهای متعدد معیشتی و سیاسی قرارگرفته‌اند و به‌رغم وعده‌های مکرر کارفرما، دستمزد و دیگر مطالبات کارگران در چند ماه اخیر به تعویق افتاده است.

به گزارش سایت‌های خبری رژیم، کارگران بابت دستمزد بهمن و اسفند سال ۹۴ و دو ماه مزد معوقه سال جاری به همراه پاداش و بهره‌برداری سال‌های ۹۴ و ۹۵ از سرمایه‌دار، طلبکارند. چندین ماه است که حق بیمه پرداخت‌نشده است. همچنین ٨ ماه حق بن معوقه مربوط به سال ۹۵ و پرداخت برخی مزایای همانند سبد کالای ماه رمضان و حق لباس کار و غیره کم یا متوقف‌شده است.

کارگران بازنشسته نیز که در اواسط تیرماه روزهای متوالی اعتراضات متعددی را سازمان دادند، به دلیل پرداخت نشدن سهم بیمه کارفرما به صندوق سازمان تأمین اجتماعی، چندین ماه است که با مشکل  مستمری بازنشستگی مواجه‌اند.

درحالی‌که کارگران و خانواده‌های آن‌ها، در فقر و گرسنگی به سر می‌برند، کارفرما، به‌جای پرداخت دستمزد و دیگر مطالبات کارگران، فشار کار و اقدامات پلیسی و سرکوبگرانه علیه کارگران را افزایش داده است. تهدید کارگران به اخراج، نصب دوربین دیجیتالی به‌منظور تشدید فشار کار و ایجاد رعب در میان کارگران، از این نمونه‌اند.

اکنون سال‌هاست که سرمایه‌داران ایران با به تعویق انداختن چندین ماه دستمزد و مزایای کارگران، شیوه دیگری برای افزایش سود و سرمایه خود ابداع کرده‌اند. سرمایه‌دارانی که دستمزد و مزایای کارگران را به مدت چندین ماه پرداخت نمی‌کنند، درواقع دستمزد کارگران را تبدیل به سرمایه خود می‌کنند و از قبل آن سود و بهره به جیب می‌زنند. آن‌ها درعین‌حال می‌کوشند با استفاده از همین شیوه، مطالبه کارگران را به مبارزه برای دستمزدهای معوقه محدود سازد. کارگران فقط با مبارزه‌ای متحد و سرا سری  می‌توانند بر این ستمگری و استثمار مضاعف غلبه کنند و این ترفند سرمایه‌داران را در هم شکنند.

کارگران مبارز مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که در طول سال‌های اخیر، اعتصابات و تجمعات اعتراضی متعدد موفقی را برای تحقق مطالبات خود سازمان داده‌اند، دریافته‌اند که اکنون نیز، تنها با تشدید مبارزه و تلفیق اشکال متنوعی از مبارزه، می‌توانند،سرمایه‌دار را وادار به عقب‌نشینی کنند و مطالبات خود را محقق سازند.

سازمان فدائیان( اقلیت) از مطالبات و مبارزات کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه قاطعانه حمایت می‌کند و خواستار فوری تحقق مطالبات این کارگران مبارز است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

نابود باد نظام سرمایه‌داری

سازمان فدائیان (اقلیت)

٣ مردادماه ١٣٩۶

کار- نان- آزادی- حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.