چهار مقاله کارگری

کارگران، گروگان سرمایه‌داران – کار شماره ۷۳۳ نیمه دوم دی ۱۳۹۵

هفت‌تپه، پایان یک دوره، آغاز دورهٔ جدیدی از مبارزه طبقاتی – کار شماره ۷۱۳ نیمه دوم اسفند ۱۳۹۴

تجارب جنبش کارگری و چرایی ضرورت کمیته مخفی کارخانه – کار شماره ۶۸۰ نیمه اول آبان ۱۳۹۳

قدرت‌نمایی بزرگ کارگران هند – کار شماره ۷۲۵ نیمه دوم شهریور ۱۳۹۵

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.