تشدید اعمال قهر عریان بورژوازی علیه طبقه کارگر در دوره حسن روحانی

“شلاق” نظام بردگی مزدی بر گرده طبقه کارگر – کار شماره ۶۷۸ نیمه اول مهر ۱۳۹۳

محاکمه کارگران معدن سنگ‌آهن بافق بر متن گسترش اعتصابات کارگری – کار شماره ۶۷۸ نیمه دوم بهمن ۱۳۹۳

بخشنامه دادگستری خوزستان، التیماتوم سرمایه به طبقه کارگر – کار شماره ۷۰۶ نیمه اول آذر سال ۱۳۹۴

شلاق، ابزار استبداد و توحش ارتجاع و سرمایه – کار شماره ۷۱۸ نیمه اول خرداد ۱۳۹۵

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.