حکومت شورایی کارگری یا دیکتاتوری بورژوایی راه سومی وجود ندارد!

حکومت شورایی کارگری یا دیکتاتوری بورژوایی راه سومی وجود ندارد! – کار شماره ۷۰۱ نیمه دوم شهریور ۱۳۹۴

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.