چهار سال جنبش کارگری (۱۳۹۱ – ۹۴)

ارزیابی از جنبش کارگری در سال ۹۱ و چشم‌انداز آن در سال ۹۲ – کار شماره ۶۴۳ نیمه دوم فروردین ۱۳۹۲

مختصات جنبش کارگری در سال ۹۲ و پیش‌شرط پیروزی جنبش اعتصابی افزایش دستمزد – کار شماره ۶۶۸ نیمه اول اردیبهشت ۱۳۹۳

جمع‌بندی از اعتصابات کارگری در سال ۹۳ – کار شماره ۶۸۹ نیمه دوم اسفند ۱۳۹۳

ویژگی‌های برجسته جنبش کارگری در سال ۹۴ – کار شماره ۷۱۴ نیمه اول فروردین ۱۳۹۵

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.