تغییرات قانون کار و تشدید استثمار و بی حقوقی کارگران در دوره روحانی

وزیر کار کیست و چه برنامه‌ای برای کارگران دارد؟ – کار شماره ۶۵۲ نیمه اول شهریور ۱۳۹۲

علی ربیعی و سلاخی نهایی قانون کار – کار شماره ۷۲۵ نیمه دوم شهریور ۱۳۹۵

علی ربیعی و سلاخی نهایی قانون کار – در برابر تعرض سرمایه باید ایستاد! – کار شماره ۷۲۶ نیمه اول مهر ۱۳۹۵

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.