برنامه مقایسه‌ای: زنان

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

برابری حقوقی محدود و صوری زن و مرد

ستم وحشیانه‌ای که جمهوری اسلامی نسبت به زنان ایران روا داشته و نیمی از جمعیت ایران را حتا از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم کرده است، سبب شده که تمام سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، توجه ویژه‌ای نسبت به مسئله زنان داشته باشند. در چنین شرایطی، احزاب سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه وابسته به سرمایه‌داران نیز وعده می‌دهند که برابری حقوق زن و مرد را به رسمیت خواهند شناخت.

همه این را می‌دانند که گرچه وضعیت زنان در دوران رژیم سلطنتی در مقایسه با جمهوری اسلامی بهتر بود، اما در آن دوران نیز هیچ گاه برابری حقوق زن و مرد به رسمیت شناخته نشد. در آن دوران نیز قوانین حاکم بر ایران، بر این نابرابری صحه می‌گذاشت.

اما این که آن‌ها امروز نیز به رغم ادعای‌شان در مورد برابری حقوق زن و مرد، تنها از برابری صوری و محدود دفاع می‌کنند، نخست از این واقعیت آشکار است که آن‌ها خواهان جدایی کامل دین و دولت و نفی مذهب رسمی نیستند.

مادام که هر حزب و سازمان سیاسی وجود یک مذهب رسمی را می‌پذیرد، نمی‌تواند به برابری حقوق زن و مرد باور داشته باشد. چرا که پذیرش یک دین رسمی به نام اسلام، به معنای رعایت ضوابط و مقررات اسلامی در قوانین کشور است و اسلام زن را نصف مرد و شهروند درجه دو می‌داند. حتا اگر معدودی از این جریانات پیدا شوند که واقعا به جدایی دین از دولت باور داشته باشند، این واقعیت به جای خود باقیست که در نظام سرمایه‌داری حتا در دمکراسی‌های پارلمانی آن، این برابری همواره صوری و محدود خواهد ماند. در دمکراسی‌های پارلمانی غرب، برابری حقوق زن و مرد، قانونا به رسمیت شناخته شده است، اما درعمل نقض می‌گردد.

سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟

برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان الغاء کامل و فوری هرگونه ستم و تبعیض برپایه جنسیت است.

لذا باید هرگونه ستم وتبعیض برپایه جنسیت به‌فوریت ملغا گردد وزنان از حقوق کامل اجتماعی وسیاسی برابر با مردان برخوردار گردند.

تمام قوانین ومقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات ، صیغه ، حق طلاق یکجانبه، تکفل وسرپرستی فرزندان ، قوانین ومقررات تبعیض آمیز درمورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی زن ومرد درموسسات ومراکز عمومی وتمام مقررات واقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه نظیر شلاق، سنگسار وغیره وغیره باید به‌فوریت ملغا گردند.

لغو حجاب اجباری، ممنوعیت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن. زنان باید از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند.

هرگونه فشار، تحقیر، اجبار، اذیت وآزار وخشونت علیه زنان درمحیط خانواده ممنوع گردد ومجازات شدیدی درمورد نقض آنها اعمال گردد.

آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی خود. روابط خصوصی زن باید از هرگونه تعرض مصون باشد.

حق سقط جنین، باید بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شود.

برابری حقوق زن و مرد در امرطلاق، ارث و تکفل اولاد .

زنان آزادند با برابری کامل با مردان در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشارکت داشته باشند و به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح دسترسی داشته باشند.
برخورداری زنان از تسهیلاتی چون شیرخوارگاه، مهد کودک ، حق نگهداری و رسیدگی به نوزادان در محل کار . پدر و مادر می‌توانند یکسان از این تسهیلات برخوردار باشند.

مرخصی زنان باردار یک ماه قبل و شش ماه بعد از زایمان بدون کسر حقوق، با برخورداری از امکانات پزشکی، درمانی و داروئی رایگان.

برخورداری زنان از حقوق ومزایای کامل برابر با مردان در ازای کارمساوی.

ممنوعیت کار زنان در رشته‌هایی که برای سلامتی آن‌ها زیان‌آور باشد.

سازمان فدائیان (اقلیت) براین نکته نیز تأکید می‌ورزد که هر چند اقدامات فوق‌الذکر گام‌های مهمی در جهت رفع نابرابری و تبعیض نسبت به زنان اند، اما هنگامی برابری حقوقی آنها به یک برابری واقعی و همه جانبه تبدیل خواهد شد که در ایران سوسیالیسم مستقر گردد.

سازمان فدائیان (اقلیت) تنها، خواهان برابری حقوقی و قانونی میان زن و مرد نیست، بلکه خواهان یک برابری همه جانبه و کامل و رفع تام و تمام هر گونه ستم و تبعیض نسبت به زنان است.

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.