برنامه مقایسه‌ای: زحمتکشان روستا

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

وخامت وضعیت زحمتکشان روستاها

احزاب سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه طرفدار نظم سرمایه‌داری، برنامه ای جز ادامه سیاست‌های دوران رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی در عرصه کشاورزی ندارند. این سیاست در خدمت ملاکین و سرمایه‌داران قرار دارد. ادامه این سیاست نه تنها بهبودی در وضعیت کشاورزی پدید نمی‌آورد، بل که به خانه خرابی و بیکاری و گرسنگی میلیون‌ها دهقان زحمتکش دیگر خواهد انجامید.

سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟

افزایش سطح رفاه زحمتکشان روستاها

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان ملی شدن کلیه اراضی ، مراتع، جنگل ها و تمام منابع طبیعی و زیر زمینی است.

هم چنین خواهان مصادره فوری کلیه اراضی، املاک و وسایل تولید سرمایه‌داران و مالکین بزرگ، موقوفات و بنیادهای متعدد مذهبی و انتقال فوری آن‌ها به دهقانان متشکل شده در شوراها و تعاونی ها است.

لغو کلیه بدهی های دهقانان زحمتکش به دولت، بانک ها و کلیه موسسات مالی، سرمایه‌داران، ملاکین و رباخواران.

تشویق دهقانان به کشت جمعی و ایجاد واحدهای بزرگ کشاورزی به منظور صرفه جویی در کار و هزینه محصولات.

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.