معطلی ۵۰ کارگر قند ورامین برای بازنشستگی پیش از موعد

پس از گذشت حدوداً ۱۵ ماه از اعلام توقف فعالیت کارخانه قند ورامین در استان تهران هنوز وضعیت ۵۰ کارگر رسمی بیکار شده این واحد صنعتی نامعلوم است و درعین‌حال همه آن‌ها هنوز بابت ۳ ماه مزایای مزدی معوقه و چندین ماه حق بیمه طلبکارند. به گفته این کارگران وضعیت پیش‌آمده در حالی است که پیش‌تر و در زمان فعالیت کارخانه «قند ورامین» تعداد کارگران این واحد تولیدی به حدود ۴۲۰ نفر می‌رسید که از این تعداد حدود ۲۲۰ نفر از آن‌ها که به‌صورت قراردادی فعالیت داشتند در فروردین‌ماه سال جاری به دلیل عدم نیاز اخراج شده‌اند. در این زمینه گفته می‌شود که از مجموع ۲۰۰ کارگر رسمی باقی‌مانده کارخانه حدود ۱۵۰ نفر توانستند با استفاده از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شوند اما وضعیت بازنشستگی مابقی کارگران رسمی کارخانه (به‌جز تعدادی حدود ۱۵ نفر که سوابق بیمه‌ای آن‌ها کامل نیست) مشخص نیست و کارفرما از پرداخت سهم ۴ درصدی خود به تأمین اجتماعی خودداری می‌کند.

POST A COMMENT.