کارگر ان ذوب آهن اردبیل دست‌کم ۱۱ ماه معوقات مزدی طلبکارند

کارگران کارخانه ذوب‌آهن اردبیل دست‌کم ۱۱ ماه معوقات مزدی پرداخت‌نشده؛ دارند. درعین‌حال حدود ۱۲۰ نفر از کارگران این کارخانه به دلیل عدم نیاز از سوی کارفرما اخراج شده‌اند. به گفته این کارگران، علیرغم اینکه از آغاز سال ۹۶ تاکنون حدود ۱۲۵ روز گذشته است اما تا این لحظه در خصوص پرداخت  ۱۱ ماهه مطالبات مزدی وعیدی ۲۱۸ کارگر باقیمانده در این واحد صنعتی اقدامی صورت نگرفته است. براین اساس ۹ ماه از مطالبات معوقه کارگران ذوب‌آهن اردبیل مربوط به سال‌های ۹۳ و ۹۴ می‌شود که کارخانه برای مدت ۱۸ ماه تعطیل اعلام‌شده بود. طبق اظهارات کارگران این کارخانه یک ماه از دستمزد اسفند ۹۵، به همراه دستمزد خردادماه سال جاری را از کارفرما طلبکارند. در ادامه کارگران درباره مطالبات  همکاران اخراجی خود می‌گویند؛ کارگران اخراجی نیز همسان با کارگران شاغل ۱۱ ماه مطالبات معوقه و جاری از کارفرما طلبکار هستند. مجموع معوقات مزدی این تعداد کارگر برای تسویه‌حساب کامل به حدود ۳ میلیارد تومان می‌رسد. طبق اظهارات یکی از کارگران ذوب‌آهن اردبیل تعدادی از همکاران اخراجی هفته گذشته ۲۲ تیرماه در اعتراض به بی‌توجه‌ای کارفرما به پرداخت مطالباتشان در مسجد میرزاعلی اکبر اردبیل دست به اعتصاب غذا زده بودند.

POST A COMMENT.