ایران همچنان چندین برابر ظرفیت زندانها، زندانی دارد

در حالی که ۸۵ هزار نفر ظرفیت کل زندانهای کشور است آمار سازمان زندانها نشان می دهد جمعیتی بالغ بر  ۲۱۷ هزار و ۴۳ نفر سال گذشته در زندان‌های ایران بسر می‌بردند که علیرغم کاهش جزیی نسبت به سالهای قبل همچنان نشان میدهد در کشور چند برابر ظرفیت کل زندانها زندانیان در این اماکن حضور دارند.

به گزارش روابط عمومی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و امنیتی کشور، پارسال ۲۱۷ هزار و ۴۳ نفر در زندان‌ها بسر می‌بردند که این تعداد در ۲۶۵ مرکز شامل ۱۷۳ زندان بسته، شش زندان باز، ۳۲ بازداشتگاه، ۲۵ اردوگاه و ۲۹ کانون اصلاح و تربیت بودند.

آمار زندانیان پارسال نشان می‌دهد که جرایم مواد مخدر ۴۴ درصد، سرقت و ربودن مال غیر ۲۶ درصد و جرایم علیه اشخاص ۱۰ درصد زندانیان را تشکیل می‌دهد.

همچنین پارسال ۲۱ هزار و ۵۱۴ نفر از محکومان مالی از زندان آزاد شدند که در مقایسه با سال ۹۴ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

سال گذشته نیز حدود ۱۵ هزار و ۷۵۷ زندانی با استفاده از آزادی مشروط از زندان آزاد شده‌اند.

ایران در حال حاضر رتبه هشتم جمعیت زندانی در دنیا را دارد در حالی که ظرفیت اسمی کل زندانهای کشور بیشتر از ۸۵ هزار زندانی براورد نمی شود.

POST A COMMENT.