برنامه سازمان: زحمتکشان روستا

shaliبه منظور پایان بخشیدن به کلیه بقایای مناسبات فئودالی، بسط مبارزه طبقاتی در روستاها و افزایش سطح رفاه زحمتکشان روستا، سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان اجرای برنامه ارضی زیر می‌باشد:

۱- ملی شدن کلیه اراضی، مراتع، جنگل ها و همه منابع طبیعی و زیرزمینی.

۲- ضبط فوری کلیه اراضی، املاک و ابزار و وسائل تولید ملاکین و زمین داران بزرگ، موقوفات و بنیادهای متعدد مذهبی و انتقال فوری آن‌ها به دهقانان متشکل شده در شوراها و اتحادیه‌های دهقانی.

۳- پشتیبانی از جنبش دهقانان برای مصادره ارضی، مادام که جنبه انقلابی و دمکراتیک داشته باشد.

۴- اراضی مکانیزه و به‌طور کلی زمین‌هائی که به شیوه عالی کشت می‌شوند، بدون آن که تقسیم گردند، باید تحت کنترل شوراهای کارگران کشاورزی قرار گیرند.

۵- متشکل کردن دهقانان خرده پا در تعاونی‌ها و تشویق دهقانان به کشت جمعی و ایجاد واحدهای بزرگ کشاورزی به منظور صرفه جوئی در کار و هزینه محصولات.

۶- لغو کلیه بدهی‌های دهقانان به دولت، بانک‌ها و کلیه موسسات مالی سرمایه‌داران، ملاکین و رباخواران.

۷- پرداخت وام بدون بهره به دهقانان و تامین هرگونه کمک تکنولوژیک از قبیل ماشین آلات، کود، بذر و غیره.

۸- ایجاد و توسعه جاده‌ها، شبکه‌های آبیاری، آبرسانی و برق سراسری در روستاها.

۹- برخورداری کارگران روستا از شرایط و مزایای کارگران شهری.

۱۰- ایجاد و توسعه مراکز درمانی، بهداشتی و فرهنگی در جهت رفاه ساکنین روستاها.

– به علاوه، سازمان فدائیان (اقلیت) وظیفه خود می‌داند که برای تشکل طبقاتی مستقل پرولتاریای روستا تلاش کند، تضاد آشتی ناپذیری را که میان او و بورژوازی دهقانی وجود دارد و نیز نیاز به یک انقلاب سوسیالیستی را توضیح دهد.

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.