گزارشی از اکسیون‌های برگزار شده علیه انتخابات فرمایشی رژیم جمهوری اسلامی در هلند

در هلند دو تجمع اعتراضی علیه انتخابات فرمایشی رژیم در شهر لاهه برگزار شد. در تجمع اعتراضی علیه مضحکه انتخابات نمایشی رژیم در برابر خانه جاسوسی ( سفارت ) رژیم جمهوری اسلامی در شهر لاهه که از ساعت یک بعد از ظهر آغاز شد،  فعالین سازمان و تعدادی از  فعالین سیاسی چپ و دیگر نیروهای سیاسی شرکت داشتند.  به دلیل ممانعت پلیس این تجمع در برابر خانه جاسوسی  در میدان کوچکی برگزار شد که حدود ۵۰ متر با درب سفارت فاصله داشت.

هم چنین در تجمعی که از ساعت ۳ بعدازظهر در برابر پارلمان هلند به همین مناسبت آغاز شد. تعدادی از نیروهای چپ و کمونیست و پناهندگان ضد رژیم حضور داشتند. چند تن از فعالین سازمان در هر دو تجمع حضور داشتند. شعارهایی در هر دو تجمع از سوی معترضان در این اکسیون‌ها به نمایش انتخاباتی از جمله  “رای ما سرنگونی است”،”نه جلاد، نه شیاد”، “مرگ بر چمهوری اسلامی” داده شد .

فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) – هلند

۱۹ مه ۲۰۱۷

POST A COMMENT.