گزارش مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر در شهر ونکوور – کانادا

در بزرگداشت اول ماه مه روز همبستگی کارگران سراسر جهان و در پی فراخوانی که از طرف فدراسیون کارگران استان بریتیش کلمبیا و شورای کارگری ونکوور و حومه صورت گرفته بود، فعالین سازمان در ونکوور نیز ضمن دعوت از عموم ایرانیان آزاده و آگاه برای شرکت فعال در این راهپیمایی و برای حمایت از مبارزات طبقه کارگر جهانی و اعلام همبستگی خود با دیگر کارگران سراسر دنیا، با حمل پرچم و پرده بزرگ زنده باد سوسیالیسم و با پخش اطلاعیه سازمان در ارتباط با اول ماه مه، شرکت فعال داشتند.

پیروز باد مبارزات کارگران ایران

زنده‌باد اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی بین‌المللی کارگران سراسر جهان

زنده‌باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – ونکوور – کانادا

اول ماه مه ۲۰۱۷

POST A COMMENT.