گزارش مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در کپنهاک

در پی فراخوان فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) به همراه میز کتاب کپنهاک در دفاع از مطالبات بر حق کارگران ایران و جهان، فعالین سازمان همگام با سایر احزاب ایرانی و خارجی در مراسم بزرگداشت اول ماه مه امسال در شهر کپنهاک دانمارک شرکت نمودند. فعالین سازمان فداییان (اقلیت) در دانمارک در محل پارک بزرگ شهر اقدام به برگزاری میز کتاب سازمان نموده و در کنار احزاب و گروه‌های خارجی جشن اول ماه مه را برگزار و با نصب شعارنوشته‌ها و پرچم سازمان، اقدام به پخش بیانیه سازمان به مناسبت اول ماه مه در سه زبان انگلیسی، فرانسه و آلمانی نمودند. تعدادی از رفقای فعال سازمان نیز در محل سخنرانی گروه اتحاد چپ شرکت جسته و سپس با راهپیمایی بزرگ و به همراه دیگر شرکت‌کنندگان با خواندن سرود انترناسیونال به‌سوی پارک بزرگ شهر رفته و به دیگر نیروهای تجمع‌کننده در پارک پیوستند.

جشن امسال همراه با سخنرانی نیروهای سوسیال‌دمکرات و اتحاد چپ دانمارک همراه بود که در محیطی پر شوق و در هوائی آفتابی با حضور بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر برگزار شد.

پیروز باد مبارزات کارگران ایران

زنده‌باد اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی بین‌المللی کارگران

زنده‌باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

اول ماه مه ۲۰۱۷

POST A COMMENT.