فراخوان به جشن و راهپیمایی اول ماه مه

ایرانیان آزاده و مترقی! اول ماه مه روز نماد و همبستگی کارگران سراسر جهان در پیش است. نیروهای چپ و کمونیست و مدافعین و فعالین کارگری در شهر ونکوور نیز همانند سراسر دنیا، با شرکت در جشن‌ها و راهپیمایی‌ها، حمایت و همبستگی خود را از مبارزات کارگران جهان اعلام می‌دارند. در گرامیداشت اول ماه مه و پیوند با مبارزات طبقه کارگر، در ونکوور نیز جشن و راهپیمایی تدارک دیده‌شده است. از عموم ایرانیان آزاده و آگاه دعوت می‌کنیم ضمن شرکت فعال در جشن کارگری در ۲۹ آوریل و نیز راهپیمایی در روز اول ماه مه که در این شهر برگزار می‌شوند، حمایت خود را از مبارزات طبقه کارگر جهانی ابراز نمایند.

زمان و مکان جشن: شنبه ۲۹ آوریل سالن اتحادیه یونیفور، شماره ۳۲۶ خیابان دوازدهم در نیووست منیستر “برگزارکننده کمیته اول ماه مه –ونکوور”

زمان و مکان راهپیمایی: روز اول ماه مه ساعت ۵ بعدازظهر، تجمع در کلارک پارک، تقاطع خیابان چهاردهم و کامرشیال درایو برگزارکننده “فدراسیون کارگران بی سی و شورای کارگری ونکوور و حومه ”

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۰ آوریل ۲۰۱۷

POST A COMMENT.