فراخوان کمیته هماهنگی نیروهای چپ و کمونیست(هلند) به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگردر شهر آمستردام.

اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران سراسر جهان فرا می رسد. در این روز کارگران با راهپیمایی، تجمع و جشن با دست کشیدن از کار، اِرده خود را به سرمایه داران تحمیل می کند.

کمیته هماهنگی نیروهای چپ و کمونیست در روز جهانی کارگر همراه با کارگران هلند با شرکت در تجمع و راهپیمایی  در شهر آمستردام همبستگی خود را اعلام می دارد.

برنامه اول ماه مه هر سال با فراخوان بزرگترین اتحادیه کارگری هلند برگزار می شود.

تاریخ ، ساعت و محل تجمع :

روز دوشنبه اول ماه مه ساعت ۱۳

 آدرس محل تجمع  در کنار یادبود کارگر بارانداز در واترلوپلین آمستردام و با راهپیمایی به سوی موزیم پلین

جشن روز جهانی کارگر با سخنرانی و موزیک ادامه می یابد.

کمیته هماهنگی نیروهای چپ وکمونیست از ایرنیان مبارز دعوت می کند در این مراسم شرکت کرده تا با حضورمان هر چه با شکوه تر همبستگی خود را با کارگران سراسر جهان اعلام داریم.

کمیته هماهنگی نیروهای چپ و کمونیست(هلند)

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران سراسر جهان

Programma

۱۳.۰۰ uur verzamelen op Jonas Daniël Meijerplein, bij de Dokwerker

۱۴.۰۰ uur start mars naar het Museumplein

۱۵.۰۰-۱۹۰۰ uur manifestatie: 

infomarkt * sprekers * muziek

POST A COMMENT.