کارگران بازنشسته «رنگین نخ» برای سومین بار در هفته جاری تجمع کردند

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه رنگین نخ سمنان که صبح روز یکشنبه (۲۷ فروردین‌ماه) در مقابل ساختمان فرمانداری آغازشده بود، دیروز نیز ادامه یافت. یکی از کارگران بازنشسته به ایلنا گفت: ازآنجاکه مسئولان مربوطه تا این لحظه پاسخ قانع‌کننده‌ای به خواست‌های کارگران بازنشسته کارخانه رنگین نخ سمنان  نداده‌اند، اعتراضات کارگران بازنشسته همچنان ادامه دارد. او با بیان اینکه کارخانه رنگین نخ  دچار سوء مدیریت است و در حال حاضر فعالیت تولیدی آن متوقف‌شده است، تصریح کرد: باوجودآنکه ۳ روز در هفته جاری ما با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار دریافت حقوق معوقه و پرداخت سنوات بازنشستگی شدیم، هنوز کارفرما و مدیران کارخانه اهمیتی به پرداخت مطالباتمان نمی‌دهند. وی افزود: باوجودآنکه از یک سال ونیم پیش برای وصول مطالباتمان با طرح شکایت رأی به توقیف اموال کارخانه گرفته‌ایم؛ متأسفانه به دلیل آنکه اموال کارخانه قبل از ما از سوی یکی از بانک‌ها توقیف‌شده است؛ امکان وصول مطالباتمان فراهم نشده و معطل‌مانده‌ایم.

POST A COMMENT.