تجمع اعتراضی کارگران شهرداری منطقه ۵ شهرداری اهواز

صبح دیروز چهارشنبه ۳۰ فروردین، جمعی از کارگران شهرداری منطقه ۵ اهواز در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق و دیگر مطالباتشان مقابل ساختمان این شهرداری تجمع کردند. در پی این تجمع شهردار این منطقه گفت: حقوق یک ماه کارگران تا فردا پنجشنبه پرداخت می‌شود. در همین رابطه رمضان سواری شهردار منطقه ۵ اهواز به خبرنگار یکی از خبرگزاری‌ها گفت: چک حقوق این کارگران صادرشده و تا فردا به‌حساب آن‌ها واریز می‌شود. سواری توضیح داد: این کارگران پیش‌ازاین زیر نظر شهرداری منطقه ۴ کار می‌کردند و مطالبات سه ماه آن‌ها نیز مربوط به آن دوره است و تنها فروردین‌ماه را از شهرداری منطقه ۵ طلب دارند که فردا پرداخت می‌شود.

POST A COMMENT.