انفجار مین باعث زخمی شدن یک روستایی در سردشت شد

روز گذشته در پی انفجار مین به جا مانده از جنگ، یکی از اهالی روستای مزرعه (مزرا)، از ناحیه چشم و دست بشدت مجروح گردید.

به گزارش “مین و زندگی”، روز ۲۹ فروردین یکی از اهالی روستای مزرعه (مزرا) به نام “حسن پیروتی” فرزند رسول، بر اثر برخورد با مین باقی مانده از جنگ، از ناحیه چشم و دست بشدت مجروح گردید.

گفتنی است که این حادثه در حوالی نقطه مرزی رخ داده است.

POST A COMMENT.