برگزاری دادگاه تجدیدنظر محمود بهشتی لنگرودی

محمود بهشتی لنگرودی بار دیگر برای دادگاه تجدیدنظر روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ راهی شعبهٔ ۳۶ دادگاه انقلاب شد، این پرونده که سومین پرونده محمود بهشتی است، حاوی یک اتهام دیگر (اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور موضوع مادهٔ ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی است) و اشد مجازات آن ۵ سال زندان هست، محمود بهشتی را در پرونده‌های پیشین خود به ۴ سال حبس تعلیقی و پنج سال حبس تعزیری به همین اتهام محکوم کرده‌اند. شاکی این پرونده قرارگاه ثارالله سپاه بوده است.

POST A COMMENT.