پاسخ به سئوالات – “دوران انقلابی”، “بحران انقلابی”، اعتلای انقلابی”

س – در ادبیات سیاسی سازمان به‌ویژه در تحلیل اوضاع سیاسی ایران، از واژه‌هایی نظیر “دوران انقلابی” “بحران انقلابی” اعتلای انقلابی” استفاده می‌شود، تفاوت آن‌ها چیست؟ آیا اعتلای انقلابی همان موقعیت انقلابی است؟ تفاوت‌های بحران انقلابی و بحران قانونی در چیست؟

ج – این مقولات که برای نخستین بار وسیعا در جنبش کارگری و سوسیال‌دمکراسی روسیه مورداستفاده قرار گرفتند و لنین در برخی از آثار خود به تبیین و توضیح آن‌ها پرداخت، از سال ۶۰ در بحث‌هایی مربوط به مبانی اتخاذ تاکتیک، وارد ادبیات سیاسی سازمان ما شدند و در همان زمان در چندین مقاله پیرامون وظایف و تاکتیک‌های سازمان، موردبحث و بررسی قرار گرفتند، آز آن پس مکرر در ادبیات سازمان، به‌ویژه در مقالات نشریه کار از این مقولات استفاده‌شده است…

متن کامل نشریه کار شماره ۴۱۱ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.