پاسخ به سؤالات – سوسیالیسم

یکی از رفقا از نشریه کار خواسته است که به دو سؤال وی پاسخ داده شود. سؤال اول این است که آیا از دیدگاه سازمان، امکان سوسیالیسم در یک کشور وجود دارد؟ سؤال دوم هم به این مضمون است که اگر دولت پرولتری دولتی زوال یابنده است. در شرایطی که توازن قوا در سطح جهانی چنین امکانی را نمی‌دهد و ما مجبوریم که دولت قوی با تمام تجهیزات نظامی داشته باشیم، سازمان شما چه پاسخ و راه‌حلی در قبال این تناقضات ارائه می‌دهد؟

متن کامل نشریه کار شماره ۳۳۱ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.