طبقه کارگر و آزادی‌های سیاسی

بحران همه ارکان نظام جمهوری اسلامی را فرا گرفته است.  بحران سیاسی به یک واقعیت غیر قابل انکار تبدیل شده است. دامنه اعتراض و مبارزه مردم پیوسته گسترش می‌یابد. توده مردم دیگر نمی‌خواهد باوضع گذشته زندگی کنند. اوضاع اقتصادی و سیاسی موجود بیش از بیش برای آن‌ها تحمل ناپذیر شده است…

متن کامل نشریه کار شماره ۳۲۱ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.