پاسخ به سؤالات

س – سؤال شده است که چگونه می‌توان کمیته اعتصاب تشکیل داد و در کارخانه‌ای که هر کس دنبال نان می‌دود اعتصاب، سازمان‌دهی نمود؟ درعین‌حال سؤال دیگری مطرح‌شده است به این مضمون که طرح شعار شوراها از سوی سازمان آیا به معنای دور افتادن آن از واقعیت‌های عینی جامعه نیست و به‌عنوان فاکتی در این مورد به عدم استقبال مردم از شوراهای اسلامی اشاره‌شده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۳۹۶ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.