تجمع سپرده گذاران کاسپین در کرمان

سپرده گذاران کاسپین روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت مقابل دفتر این موسسه مالی در کرمان تجمع کرده و به سوی ساختمان موسسه تخم مرغ و گوجه فرنگی پرتاب کردند.

در تصاویری که از این تجمع منتشر شده، یک زن مسن دیده می‌شود که به گفته معترضان، در زمره کسانی است که اندوخته‌اش توسط کاسپین حیف و میل شده.

این زن که رنجور به نظر می‌رسد و به تشنج مبتلاست، تحت پوشش هیچ نهادی (حتی کمیته امداد) نیست و منبع درآمدی ندارد. او ۲۱ میلیون اندوخته خود را به کاسپین سپرده و تنها ۸ میلیون تومان پس گرفته است.

یکی از سپرده‌گذاران در اشاره به وضعیت این زن مسن پرسید:

«آقای روحانی که می‌گفت با کلید می‌تواند مشکل ملت را حل کنه، مشکل این زن را کی باید حل کند؟ …پول این زن خوردن داره؟»

POST A COMMENT.