ممانعت از آزادی محمد حبیبی

شب گذشته محمد حبیبی در تماسی با خانواده اعلام نمود که به وی وثیقه به مبلغ صد میلیون تومان برای آزادی ابلاغ شده است در همین راستا خانواده وی به همراه وثیقه گذار، امروز صبح به بازپرسی شعبه ۲ دادسرای اوین مراجعه نمودند اما بازپرس از پذیرش وثیقه امتناع نمود و محمد حبیبی آزاد نشد.

لازم به ذکر است محمد حبیبی به همراه ۱۴ فعال صنفی در تجمع مسالمت آمیز شورای هماهنگی در مقابل سازمان برنامه و بودجه با ضرب و شتم و خشونت زیاد دستگیر شد سپس به سلول های انفرادی اطلاعات سپاه منتقل شد و روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت به صورت غیرقانونی به زندان تهران بزرگ منتقل گردید.

POST A COMMENT.