اعتصاب کارگران راه آهن اصفهان

کارگران راه‌آهن اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق معوق و حدود ۱۴ ماه نداشتن بیمه خدمات درمانی،  امروز ۲۵ اردیبهشت ماه دست به اعتصاب زدند.

POST A COMMENT.