تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز در اعتراض به کاهش سنوات مجاز تحصیل دانشجویان

روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت، دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز در اعتراض به کاهش سنوات مجاز تحصیل دانشجویان دست به تجمع زدند.

منبع: کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

POST A COMMENT.