تجمع اعتراضی کارکنان قراردادی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷ کارکنان قراردادی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در اعتراض به عدم پاسخگویی به خواسته‌های‌شان توسط عوامل دولتی  در این دانشگاه در محوط دانشگاه دست به تجمع زدند.

روز گذشته رحیم استوار از کارگزاران  دولتی و معاون منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بی توجهی به خواسته این افراد، آنها را از اتاق خود بیرون کرده بود.

POST A COMMENT.