گزارشی از مراسم اول ماه مه در کپنهاگ دانمارک

در کپنهاک روز اول ماه مه روز جهانی کارگر برگزار شد. طبق سنت، بسیاری از اتحادیه‌های کارگری در جلسات صبحگاهی حضور یافتند و پیرامون تصمیمات و نتایج مذاکرات دست جمعی بحث شد. کارگران، بعد از اتمام جلسات به طرف پارک بزرگ شهر راه‌پیمایی کردند.

فعالین سازمان نیز در روز اول ماه مه، طبق برنامه ریزی در کنار دیگر گروه ها و احزاب چپ و کمونیست در محل چادر حزب کمونیست دانمارک (م ل) اقدام به برگزاری میز کتاب سازمان و در کنار آن میز دمکراتیک نمودند.

افراد زیادی به علت تداخل روز اول ماه مه با روز کاری، امکان شرکت در این مراسم را نداشتند و همچنین به علت بدی آب و هوا، جمعیت زیادی در این مراسم شرکت نکردند.

افراد زیادی از جمله نیروهای چپ دانمارکی و ایرانی به میز سازمان سر زدند و با رفقای مسئول تبادل نظر نمودند. فعالین سازمان در این روز، نشریه کار و بیانیه اول ماه مه سازمان همچنین نشریه کار انترناسیونال به زبان انگلیسی را بین شرکت کنندگان پخش کردند و راجع به مواضع سازمان توضیحاتی دادند.

با ایمان به پیروزی راه‌مان

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

POST A COMMENT.