گزارش مراسم روز جهانی کارگر در شهر لاهه هلند

مراسم روز جهانی کارگر در شهر لاهه (دن هاخ ) در هلند برابر فراخوان بزرگترین اتحادیه کارگری که سازماندهی برنامه مراسم اول ماه مه را نیز به عهده داشت، برگزار شد. هم چنین فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند که به مناسبت اول ماه مه فراخوان داده بودند در همبستگی از مبارزات کارگران ایران و جهان در این مراسم شرکت داشتند. امسال چندین هزار کارگر از سراسر هلند در این مراسم و راهپیمایی با شکوه شرکت داشتند.

فعالین سازمان در هلند در این راهپیمایی و مراسم با پرچم ها و آرم و شعارهای سازمان شرکت داشتند. اطلاعیه سازمان به مناسبت روز جهانی کارگر به زبان های انگلیسی و فارسی در سطح وسیعی پخش شد.

در این مراسم نیز نیروهای کمونیست ایرانی، هلندی و سایر کشورها شرکت داشتند. برنامه از ساعت ۱۴ با تجمع در محل فضا سبز مالیفلد آغاز وسپس با راهپیمایی از چندین خیابان و برگشت دوباره به مبدا، تجمع در  محل مالیفلد  با سخنرانی، طرح خواسته های کارگران و موزیک تا ساعت ۱۷ ادامه داشت.

هم چنین مراسم اول ماه مه در بندرگاه روتردام از ساعت ۱۹ تا ۲۱ برگزار شد. برنامه اول ماه مه هر سال توسط سازمان های کمونیست هلندی و خارجی برگزار می شود.

این مراسم  شامل راهپیمایی از چندین خیابان تا میدان تئاتر در روتردام و اجرای موسیقی و قطعنامه کمیته اول ماه  می باشد.

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران سراسر جهان

زنده باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) –هلند – اول ماه مه  ۲۰۱۸

POST A COMMENT.