تجمع کشاورزان اصفهان و شرق اصفهان در اعتراض به ندادن حق‌آبه کنار پل خواجو

روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۶ کشاورزان اصفهان و شرق اصفهان در اعتراض به ندادن حق‌آبه خود کنار پل خواجو تجمع کردند.

کشاورزان شعار می‌دادند:«برای حق‌آبه خود رعیت به زندان می‌رود-برای آزادی او رعیت به میدان می‌رود»

کشاورزان اصفهان با کشاورزان ورزنه اعلام همبستگی کردند و شعار می‌دادند:«ورزنه‌ای فکر نکنی تنهایی-تا زنده‌ایم درون قلب مایی»

POST A COMMENT.