تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روغنی نباتی شیراز نسبت به اخراج از کار با ماه ها حقوق معوقه

روزشنبه دوازدهم اسفند ماه، جمعی از کارگران قراردادی کارخانه روغن نباتی شیراز در اعتراض به اخراج از کار و عدم پرداخت ماه ها حقوقشان دست به تجمع مقابل این واحد تولیدی زدند.

تعدادی از کارگران شرکت روغن نباتی شیراز در ساعت ۹ صبح شنبه دوازدهم اسفند ماه به دلیل اخراج شدن آنها از کارخانه و پرداخت نشدن چند ماهه حقوقشان در مقابل این کارخانه تجمع اعتراضی برپا کردند.
کارگران این کارخانه گفتند: مدیران این کارخانه به مشکلات و نیازهای ما توجهی ندارند و ما را از کارخانه اخراج نموده اند و فقط کارگرانی که نسبت به این مشکلات حرفی نزنند و اعتراضی ننمایند را به صورت موقت روزانه هر زمان که کارهای سختی در کارخانه وجود داشته باشد به کار می گمارند.

Website Comments

  1. Rocci
    پاسخ

    اثاری که به جامانده را حفظ کنیم،بازسازی اثار ویران شده پیشکش بازهم مردم تبریز دلشان خوش هست که زلزله این اثار را از بین برده نه پادشاهان دیوانه دولتخانه صفوی در اصفهان از میدان نقش جهان شروع می شده تا سی و سه پل کاخ ها و عمارت ها بوده و بعد ان از سی و سه پل تا میدان ازادی باغ های سلطنتی بوده است،من جمله باغ هزارجریب اما تمامی این کاخ ها به دست پادشاهان دیوانه قاجاری خراب و ویران شد،باغ ها را از بین بردن و تمامی اثار زمان صفوی را خراب کردن همین الان در بسیاری از اثار به جامانده مثل چهلستون خرابی های زیادی ایجاد کردند تصور چنین دولتخانه بزرگی(غیر اصفهانی ها روی گوگل مپ این وسعت را می توانند متوجه شوند)و خراب کردن تمام ان در جنگ ها و توسط پادشاهان واقعا اتش به دل ادم میندازه ۱۰ ۱

POST A COMMENT.