امروز دوشنبه، کارگران نیشکر هفت تپه در محل کار دست به اعتصاب زدند.

کارگران نیشکرهفت تپه به دلیل عدم دریافت دستمزد آذر ماه ، دست از کار کشیدند.

با گذشت بیش از یک هفته از وعده کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق آذر ماه ،متاسفانه تاکنون دستمزد آذر ماه پرداخت نشده است و طبق معمول کارفرما با وعده های توخالی دست به فریبکاری می زند.

بر اساس خبرهای دریافتی تا کنون تعداد کمی از کارگران حقوق آذر ماه را دریافت کرده اند و دستمزد بیش از نیمی از کارگران هنوز پرداخت نشده است. به همین دلیل، یعنی عدم دریافت حقوق آذر ماه و همچنین عدم لغو قرارداد پیمانکاری اقبالی، اکنون کارگران بخشهای کارخانه تولید شکر و مهندسی و تجهیزات مکانیکی در محل کار دست از کار کشیده و در اعتصاب هستند.

برگرفته از کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

POST A COMMENT.