یازدهمین روز اعتراض تعدادی از رانندگان شرکت واحد

۲۴ بهمن دهمین روز اعتراض تعدادی از رانندگان شرکت واحد عضو مسکن سپیدار ۲ و ۳ مقابل شورای شهر تهران

امروز ۲۴بهمن ماه تعدادی از اعضای رانندگان شرکت واحد عضو پروژه مسکن سپیدار دو و سه درمقابل شهرداری تهران دست به تجمع زدند، این اعتراضات که دهمین روز خود را سپری میکند متاسفانه تاکنون ازسوی شهرداری و شورای شهر جوابی به معترضان داده نشده است. امروز دو ماشین ون نیروی انتظامی که تعدادی از یگان ویژه های ضد شورش درآن حضور داشتند می خواستند که به زور پلاکادر رانندگان معترض را جمع کنند که با مقاومت رانندگان روبرو شدند و این اعتراض با پلاکادر تا ساعت ۱۲ادامه داشت. پروژه سپیدار دو وسه حدود ۲۶۰ عضو دارد که از تحویل این خانه ها به اعضای آن بیش از ۵ سال میگذرد و تعاونی مسکن شرکت واحد و مدیریت شرکت و شهرداری پاسخگو نیستند این اعتراضات همه روزه از ساعت ده صبح تا ۱۲ از شنبه تا چهارشنبه ادامه دارد.

برگرفته از سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

همچنین کانال تلگرام سندیکا، گزارش داد که امروز ۲۵ بهمن نیز کارگران شرکت واحد عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳ تعاونی مسکن در مقابل شهرداری تهران یازدهمین روز اعتراض خود را ادامه دادند.

POST A COMMENT.