باز هم بی صداقتی و وعده ای دروغ از کارفرمای هفت تپه

طی اعتراضات گسترده کارگران هفت تپه از آذر ماه تا اکنون یکی از اصلی ترین مطالبات کارگران لغو قرارداد غیر قانونی پیمانکار (اقبالی) و یکسان سازی قراردادها بوده است و بارها کارفرما لغو این قرارداد سوری را وعده داده بود که به موجب آن حق زیادی از کارگران زحمت کش ضایع شده بود در ماه گذشته به ظاهر این قرار داد لغو شده بود و در فیش حقوقی آبانماه این عزیزان بجای کارگر پیمانکار، کارگر روزمزد نوشته تا کارگران اعتراض نکنند. اما در فیش حقوقی آذر ماه مجدد در نوع استخدام این زحمتکشان، کارگر پیمانکار (اقبالی) درج شده است.

بدین وسیله اعلام می‌کنیم این یک خلف وعده ی آشکار است و این قرارداد غیر قانونی ست و لغو آن همچنان یکی از اصلی ترین مطالبات طبقه کارگری هفت تپه میباشد.

لذا بدین وسیله اعلام می‌کنیم اگر این قرارداد برداشته نشود مطالبه ی خود را  با اعتصاب و درصورت نیاز  از طریق اداره کار پیگیری خواهیم کرد.

جمعی از فعالین کارگری نیشکر هفت تپه

۲۵ بهمن ۹۶

POST A COMMENT.